Εταιρεία

Είμαστε η κορυφαία εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών της φαρμακευτικής αγοράς στην προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, για την υγειονομική περίθαλψη στην ελληνική αγορά. Είμαστε επίσης μια φαρμακευτική εταιρεία που ειδικεύεται στην προώθηση και την συν-προώθηση των φαρμακευτικών προϊόντων στους επαγγελματίες υγείας.

Διαθέτουμε ειδικές, αποκλειστικές και αποδεδειγμένες μεθοδολογίες, καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές γνώσεις, που προκύπτουν από το συνδυασμό εμπειριών και ανακαλύψεων. Η τεράστια εμπειρία των συμβούλων – συνεργατών μας στην επικοινωνία, στο σχεσιακό μάρκετινγκ και στα προγράμματα προώθησης προϊόντων προέρχεται από χρόνια καθημερινής πρακτικής. Προέρχεται από τις απλές προωθήσεις προϊόντων, μέχρι τα εξελιγμένα προγράμματα δημιουργίας προφίλ πελατών και τον χειρισμό επιτυχημένης επικοινωνίας με χιλιάδες επαγγελματίες υγείας σε σχεδόν κάθε ιατρική πρακτική.

Συνεργαζόμαστε με τα ιατρικά προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη μάρκετινγκ στην επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας, επιτυγχάνοντας τους στόχους των εμπορικών σημάτων.

Στην Vnet Marketing διαθέτουμε μεγάλη και εξαιρετικά εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτει όλες τις νέες τεχνολογίες και τάσεις, όπως tele-detailing, e-detailing, CLM, επικοινωνία μέσω e-learning, έρευνα και προφίλ.

Ασχολούμαστε με τους επαγγελματίες υγείας σε όλες τις ιατρικές πρακτικές και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε αληθινά μοντέλα ανάπτυξης πελατών, στα έργα που αναλαμβάνουμε.

Οι συνεργάτες μας διαθέτουν υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης και γνώσης, που σχετίζονται με κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας στον τομέα του φαρμάκου και της υγείας.

Παρέχουμε μοναδικές μεθοδολογίες εφαρμόζοντας ικανά εργαλεία επικοινωνίας και ανάλυση που έχουμε δημιουργήσει ειδικά για χρήση από τους πελάτες μας.

Η δουλειά μας είναι να εξασφαλίζουμε πάντα ότι ο πελάτης μας παίρνει την καλύτερη δυνατή σχέση με κάθε πελάτη επαγγελματία υγείας και παίρνουμε τη δουλειά μας πολύ σοβαρά.